top of page
Cover disseratie.jpg

PUBLICATIONS

  • LinkedIn Clean Grey

List needs to be completed

2024 (with Rick Mourits, Jan Kok, Matthias Rosenbaum-Feldbrügge, Frank van Lieshout) 'Oversterfte? Een beknopte demografische analyse van de Goede Herder in Zoeterwoude, 1869-1939' (voor VPRO-documentaire 'Meisjes van de Goede Herder').

2024 1973 – Lichamelijke integriteit en het recht op seksualiteit. Vrijheid versus kwetsbaarheid, Canon Gehandicaptenzorg.

2024 (with Henk Looijesteijn and Jaco Zuijderduijn) 'Health, healthcare and old age provisions', bookchapter History of Leiden.

2023 (with Mayra Murkens) Blog voor website Dood in Amsterdam: De ‘tweede ziekte’ als eerste en belangrijkste kinderziekte? Roodvonk in negentiende-eeuws Amsterdam.

2022 [to be submitted] (with J. Mandemakers), ‘Infant and early childhood mortality in a nineteenth-century Dutch town’, to be submitted to Economics and Human Biology.

2022 [to be submitted] (with J. Mandemakers and F. van Poppel), ‘Region or Rome? High Infant Mortality in the Late Nineteenth- and Early Twentieth-Century Dutch Catholic South: the Effects of Religion and Region on Infant Mortality’, to be submitted to Population, Space and Place.

2022 [to be submitted] (with F. van Poppel), ‘The Relationship between Religion and Mortality in the Netherlands: Two Centuries of Debates’, to be submitted to Sociology of Religion.

2022 [to be submitted] (with Merle van Rooij), '"All went well"'. Defending the status of Dutch midwives in the period 1700-1865', to be submitted to Social History of Medicine.

2022 [submitted] ‘Were Dutch girls missing? Exploring evidence on female infanticide in the Netherlands, 1625-1910’, to be submitted to the The History of the Family.

2022 (with F. van Poppel), 'Eene statistiek naar de geloofsbelijdenis’. Onderzoek naar de samenhang tussen godsdienst en mortaliteit in Nederland, 1775-1940', Pandemieën en protestanten. De omgang met infectieziekten in protestants Nederland sinds 1800/Jaarboek geschiedenis Nederlands protestantisme (Utrecht 2022).

2022 Blog voor website Dood in Amsterdam: Stromend water en frisse lucht: de gunstige ligging van de Amsterdamse joodse buurten

2021 (as editor) Yearbook of Women's History (2020): Living Concepts: Forty Years of engaging Gender and History. 

2021 (with Erik Beekink) 'Just Another Crisis? Individual’s Experiences and the Role of the Local Government and Church During the 1866 Cholera Epidemic in a Small Dutch Town', Historical Social Research 33 special issue epidemics.

2021 (with Jan Kok et al.), 'Hostages of time. Policy, practice and experiences of relinquishing a child for adoption in the Netherlands between 1956 and 1984', Annales de Démographie Historique.

2021 (with H. Sommerseth), 'The Gendering of Infectious Disease: Classifying Male and Female Causes of Death in the Netherlands and Norway, 1880-1910', Social History of Medicine

2021 (with Sanne Muurling), 'Criminal Life Courses in Context', Historical Life Course Studies 10, 30-33. https://doi.org/10.51964/hlcs9563

2020 (with Jacques Dane), 'Picturing the East. A Visual Analysis of Dutch Late-Nineteenth and Early Twentieth-Century Educational Tools from the Collection of the Dutch National Museum of Education', Yearbook for Women's History: Gendered Empire 39 (Hilversum: Verloren), 157-187.

2020 (as editor) Yearbook of Women's History (2019): Gendered Empire.I ntersectional perspective on Dutch post/colonial narratives.

2019 'Sekse en de dood. Ongelijkheid in sterftekansen tussen jongens en meisjes in het Noord-Brabant van circa 1900', Erfgoed Brabant: Maand van de geschiedenis (oktober 2019).

2019 (with Hilde Sommerseth), 'Death in the city. A view from 19th-century church registers from Norway', in: Nominative Data in Demographic Research in the East and the West  (Ural Federal University Press). Also published in Russian journal Izvestia in 2020.

2019 ‘Fleskinderen. Voeding en zuigelingensterfte in Noord-Brabant tussen 1840 en 1940’, Jeugdbeleid (2019), 1-7: 10.1007/s12451-019-00205-y

2019 ‘Een kinderkerkhof? Regio, religie en babysterfte in laat negentiende-eeuws Noord-Brabant’, In Brabant. Populair-wetenschappelijk tijdschrift over Brabantse geschiedenis en erfgoed 10 (2) 18-27.

2019 Onvoldoende beschermd. Onderzoeksrapport Commissie Geweld in de Jeugdzorg na 1945 (bovensectoraal onderzoek naar professionalisering, inspectie en zwartboeken, en Jeugd-GGZ)

2019 (with M. van der Klein, E. Horrevorts and R. Klein), 'Geweld in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Ervaringen van kinderen en jongeren in tehuizen en instellingen in Nederland' (bijlage Surveyonderzoek van Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Commissie De Winter 2018)

2019 An Infants’ Graveyard? Region, religion and infant mortality in North Brabant, 1840-1940 (Dissertation Tilburg University)

2018/19 (as editor) Yearbook of Women's History 38 (2018): Building Bodies: Gendered Sport and Transnational Movements

2018 (as editor) Yearbook of Women's History Extra (2018): Sekse. Een begripsgeschiedenis.

2018 (with A. Janssens) ‘Gateways of disease? Do port cities have different cause-of-death patterns compared to other cities, the case of the Netherlands, 1875-1899’, ed. by Paul Puschmann and Tim Riswick, Building bridges. Scholars, history and historical demography (Nijmegen 2018).

2018 (with A. Janssens), 'De haven, de stad en de dood. Doodsoorzakenpatroon van Nederlandse steden, 1875-1900', Ex Tempore

2017 (with J. Dane) 'Archievengids voor onderzoek naar geweld in de jeugdzorg', voor de sectoren residentieel, pleegzorg, licht verstandelijk beperkten, jeugd-ggz, doven en blinden, justitiële jeugdinrichtingen en alleenstaande minderjarige asielzoekers. 

2017 (with J. Kok et al.) Beklemd in de Scharnieren van de Tijd. Beleid, praktijk en ervaringen van afstand ter adoptie door niet-gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984 (WODC report)

2017 (as editor) Yearbook of Women's History 37 (2017): Gender and Archiving: Past, Present, Future

2016 (with J. Dane) ‘Voorstudie over de stand van de archieven met betrekking tot jeugd na 1945 in relatie tot geweld’, Rapport Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Cie De Winter/Ministerie van Veiligheid en Justitie), 112-142 

2016 (as editor) Yearbook of Women's History 36 (2016): Gendered Food Practices from Seed to Waste

2016 (with Ingrid de Zwarte), 'Ancient Wisdom and Modern Science. Interview with Johanna Maria van Winter', Yearbook of Women's History 16: Gendered Food Practices from Seed to Waste, 23-30.

2015 (as editor) Yearbook of Women's History 35 (2015): Gender and Activism

2014 (as editor) Yearbook of Woman's History 34 (2014): Fighting Women

2013 'Interview with Sarah Richardson about gender and bioscience', Yearbook of Women's History 33: Gender & Genes

2013 (as editor) Yearbook of Women's History 33: Gender & Genes (Verloren Publishers, Hilversum 2013).

2012 (with E. Beekink, eds.), Frans van Poppel: a sort of farewell. Liber Amicorum (NIDI).

2012 (with J. Dekker and J. Dane) Overheid en gedwongen jeugdzorg: een nader onderzoek naar toezicht en inspectie in de periode na de Tweede Wereldoorlog tot midden jaren tachtig (Den Haag: Boom).

2012 (with G. Timmerman et al.) Omringd door zorg, toch niet veilig. Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen 1945-heden. Rapport Commissie-Samson, Uitgeverij Boom.

2012 (with N. Bohnert, H.L. Jastad and J. Vechbanyongratana), ‘Offspring sex preference in Frontier America', Journal of interdisciplinary history 42 (Spring) 4, 519-541.

2012 (as editor) Gender & Performance. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 32 (Amsterdam University Press, Amsterdam 2012).

2011 (editor) Design & Gender. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 31 (Amsterdam University Press, Amsterdam 2011).

2010 ‘Is breast best? Evaluating breastfeeding patterns and causes of infant death in a Dutch province in the period 1875-1900', The history of the family 15 (1) 76-90.

2009 (with F. van Poppel and J. Schellekens), ‘Oversterfte van jonge meisjes in Nederland in de negentiende en eerste helft twintigste eeuw', Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 6 (4) 37-69.

2009 (with H. van Dalen and F. van Poppel), ‘Diffusion of a social norm: tracing the emergence of the housewife in the Netherlands, 1812-1922', Economic History Review 62 (1) 99-127.

2007 'Summer School in Ann Arbor', E-data & Research (Jaargang 2 nummer 2).

2003 (with F. van Poppel), ‘De vermelding des beroeps: eene ijdele formaliteit? Twee eeuwen vrouwelijke beroepsarbeid in Nederlandse huwelijksakten’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 29 (3) 301-332.

2002 (with G. Beets and S. Koesoebjono), Demografische ontwikkeling van de Molukse bevolkingsgroep in Nederland. Maandstatistiek van de Bevolking 50 (6): 13-17

2002 (with G. Beets and S. Koesoebjono), Indische Nederlanders; een demografische reconstructie ten behoeve van 'Het Gebaar'. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 18 (1): 1-4.

2001 (wih G. Beets, C. Huisman, E. van Imhoff, S. Koesoebjono, F. van Poppel), Indische Nederlanders. Een demografische reconstructie ten behoeve van Het Gebaar (Den Haag: NIDI rapport).

1999 (with H. van Solinge and F. van Poppel), ‘Determinants of institutionalisation of orphans in a nineteenth-century Dutch town’, Continuity and Change 15, 139-166.

1999 (with F. van Poppel), 'De magie van het getal: trouwen op een dolle dwaze dag in september', Demos, bulletin over bevolking en samenleving 15 (9): 70-72.

280_99999_6470_9789087047573.pcovr.JVGxt
JVG 38 omslag 03-1.jpg
bottom of page